จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25/12/2561
No.64118 ภควรรษ รอดความทุกข์ (เจมส์)
No.64118 ภควรรษ รอดความทุกข์ (เจมส์) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/คณะครุศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปีที่ 2

แนะนำเพิ่มเติม :
มีประสบการณ์การสอนดังต่อไปนี้
1.เคยสอนพิเศษสังคมศึกษา เพื่อการสอบ 9 วิชาสามัญ (2-4 คน) เพื่อการสอบในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ณ จ.ตรัง จำนวน 2 ครั้ง
2.เคยรับสอนพิเศษภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มวรรณคดี) จำนวน 1 ครั้ง No.64118 ภควรรษ รอดความทุกข์ (เจมส์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ