จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/01/2562
No.64135 เวทางค์ มาสงค์ (สิงห์)
No.64135 เวทางค์ มาสงค์ (สิงห์) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ปริญญา สาขาภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [นิด้า]

แนะนำเพิ่มเติม :
ติวเตอร์มีประสบการณ์สอนภาษาอังฤษระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 10 ปี เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เช่น
IELTS/ TOEFL/ TOEIC/ CUTEP/TUGET No.64135 เวทางค์ มาสงค์ (สิงห์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ