จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 07/01/2562
No.64160 เติมลาภ อิทธิวราพจน์ (เติม)
No.64160 เติมลาภ อิทธิวราพจน์ (เติม) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาโท

แนะนำเพิ่มเติม :
จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย No.64160 เติมลาภ อิทธิวราพจน์ (เติม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ