จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18/03/2562
No.64489 Akrawat Tepmusik (Pao)
No.64489 Akrawat Tepmusik (Pao) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิทยาศาสตร-ฟิสิกส์ (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แนะนำเพิ่มเติม :
มัธยมศึกษา : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รร.ประจำจังหวัด
ประสบการณ์สอน
อดีตอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์รร.สาธิต มศว ปทุมวัน
และรร.จิตรลดา
ติวสอบคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม ม.ต้น ม.ปลาย
และวิทยาศาสตร์ ประถม และ ม.ต้น
เทคนิคการสอน : เน้น concept ปูพื้นฐานจากระดับง่าย
ไปยาก แนวข้อสอบเข้าต่างๆ วิธีคิดหาคำตอบจากส่วนย่อยไปยังข้อสรุป มีชีทและเอกสารการสอนให้พร้อมสรุปเนื้อหา
การเรียนสอนแบบสบายๆไม่กดดันน้องเน้นการอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าและฝึกให้น้องๆได้คิดเองอย่างเป็นระบบ No.64489 Akrawat Tepmusik (Pao)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ