จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 09/04/2562
No.64559 ภาณุวัฒน์ สายสมบัติ (นุ)
No.64559 ภาณุวัฒน์ สายสมบัติ (นุ) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 3

แนะนำเพิ่มเติม :
- พี่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากว่า 3 ปี  โดยเป็นการติวเพื่อเพิ่มเกรดโรงเรียน ติวสอบเข้าเรียน ม.1, ม.4 และมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการสอนทั่วไป พี่ยังมีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายใต้เนื้อหาสาระ (content-based instruction) ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยดำเนินการผ่านค่ายในสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ด้วยเหตุนี้ การสอนของพี่นั้น พี่จะสอนโดยเน้นความเข้าใจเป็นสำคัญ ใช้รูปแบบการสอนที่จะทำให้ความรู้นั้นมีความหมายต่อน้อง ๆ เพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ ถึงอย่างนั้นแล้ว พี่ยังคงมีเทคนิคเฉพาะต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำและการทำความเข้าใจ โดยเฉพาะหลักไวยากรณ์สำคัญ รวมถึงชุดคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบหรือในชีวิตประจำวัน  

- นอกจากนี้ พี่ไม่ได้สอนเพื่อการสอบเท่านั้น ทุกครั้งระหว่างเรียนพี่ก็จะเสริมการสนทนาภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยบ้าง เพื่อให้น้อง ๆ คุ้นชินกับภาษาอังกฤษ เพิ่มความกล้า ความมั่นใจ อีกทั้งเชือมโยงสิ่งที่เรียนมากับสถานการณ์จริง  

- บรรยากาศการเรียนของพี่นั้นไม่ตึงเครียด พี่เป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ติ่งเกาหลี พูดคุยได้เหมือนพี่เหมือนน้อง ปรึกษาได้ตลอดแม้จะไม่ใช่ในเวลาเรียน

สุดท้ายนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องอะไร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: Panuwat Saisombat
Line: pnpanuwat
E-mail: panuwat_saisombat@gmail.com
Tel: 096-808-8490

**หมายเหตุ**
คะแนนสอบของพี่เพื่อการประกอบพิจารณา

- GAT 270/300
- 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ 83.75/100
- O-NET ภาษาอังกฤษ 86/100 No.64559 ภาณุวัฒน์ สายสมบัติ (นุ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ