จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18/04/2562
No.64598 พิชชากร เนตรนวนิล (โฟน)
No.64598 พิชชากร เนตรนวนิล (โฟน) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

แนะนำเพิ่มเติม :
สอนให้เข้าใจ concept แล้วฝึกฝนให้ทำโจทย์ ฝึกวิธีคิดต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เน้นให้เข้าใจมากกว่าการจำ มีประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาตร์ทั่วไป นักศึกษาปี1 รวมถึงเด็กประถมและมัธยม ผู้สอนได้เคยร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหลายด้าน มีความเป็นกันเอง รักในการสอน No.64598 พิชชากร เนตรนวนิล (โฟน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ