จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/04/2562
No.64607 ชุติมา ซึ่งเจริญยิ่ง (ฝน)
No.64607 ชุติมา ซึ่งเจริญยิ่ง (ฝน) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แนะนำเพิ่มเติม :
GAT ENG 137.5/150
ภาษาอังกฤษ 9วิชา 83.75/100
ภาษาอังกฤษ O-NET 90/100
TU-GET 790/1000 No.64607 ชุติมา ซึ่งเจริญยิ่ง (ฝน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ