จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 17/05/2562
No.64695 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (พี่เต้)
No.64695 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (พี่เต้) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาเอก

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนครับ
รับสอนพิเศษ:
- คณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยมต้น
- ฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย
- เคมี ระดับมัธยมปลาย
- เคมีทั่วไป 1-2 ระดับมหาวิทยาลัย
- เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน ระดับมหาวิทยาลัย
*ปูพิ้นฐาน
*เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
*เตรียมสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
*รับสอนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

ผู้สอน:
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
- เป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ปริญญาตรี-ปริญญาเอก
*มีประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี

แนวการสอน :
- อธิบายเนื้อหาและสรุปย่อประเด็นสำคัญ
- ฝึกทำโจทย์ที่เกี่ยวข้องจากง่ายไปยากเพื่อให้เกิดความชำนาญ
- สอบวัดผลหลังเรียนจบในแต่ละบท เพื่อทดสอบความเข้าใจ

อัตราค่าสอน :
เรียนแบบเดี่ยว 300 บาท/ชั่วโมง
เรียนแบบกลุ่มราคาจะลดลงตามจำนวนนักเรียน
เรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง/ครั้ง

สถานที่สอน :
- โลตัสพระราม 2
- บ้านนักเรียนแถวพระราม 2

ติดต่อ :
- LINE ID : ptae_tutor No.64695 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (พี่เต้)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ