จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 22/05/2562
No.64742 อานนท์ สังข์สีทอง (นนท์)
No.64742 อานนท์ สังข์สีทอง (นนท์) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี2

แนะนำเพิ่มเติม :
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาอุตสาหการ
ชั้นปีที่2 GPAX ปัจจุบัน 3.30
คะแนนสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์ม.6
100/100 คะแนน
คะแนนสอบ Pat 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
200/300 คะแนน
ยินดีรับสอนวิชาคณิตศาสตร์น้องๆ ม.ปลายทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมตัวสอบในโรงเรียน หรือแข่งขันเพื่อสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถอธิบายเนื้อหาในบทเรียนให้น้องๆเข้าใจและสามารถทำโจทย์ได้ ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง
สามารถติดต่อสอบถามและทดลองเรียนก่อนได้ No.64742 อานนท์ สังข์สีทอง (นนท์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ