จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 29/05/2562
No.64763 สุธิตญา ศรีสมบูรณ์ (น้ำ)
No.64763 สุธิตญา ศรีสมบูรณ์ (น้ำ) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี3

แนะนำเพิ่มเติม :
จบมัธยมปลายจากโครงการIEP โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
GPA ภาษาอังกฤษ 4.00
ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ No.64763 สุธิตญา ศรีสมบูรณ์ (น้ำ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ