จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 29/05/2562
No.64771 กิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ (แต๊ะเอีย)
No.64771 กิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ (แต๊ะเอีย) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : ศึกษาศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ป.โท

แนะนำเพิ่มเติม :
นิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่น 5 No.64771 กิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ (แต๊ะเอีย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ