จำนวนผู้เข้าชม 418 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 29/05/2562
No.64776 ณัฐกร เนื่องสิกขาเพียร (บี)
No.64776 ณัฐกร เนื่องสิกขาเพียร (บี) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/พาณิชยศาสตร์และการบัญชี(บัญชีบัณฆิต)

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (TU67) วิทย์-ญี่ปุ่น
2. บัญชี-บัญชี จุฬาฯ (SHI68)
3. Bekka Program (Adavanced Japanese) Doshisha University, Kyoto Japan

ประวัติการสอนมากกว่า 10 ปี
รับติวตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงสอบเข้า
เนื้อหาปรับตามผู้เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงที่สุด No.64776 ณัฐกร เนื่องสิกขาเพียร (บี)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ