จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 30/05/2562
No.64803 ศรัณญ์ จูฑามาตย์ (เจมส์)
No.64803 ศรัณญ์ จูฑามาตย์ (เจมส์) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
ศึกษาอยู่ชั้น : ปีที่4

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีครับพี่ชื่อเจมส์นะครับ ตอนนี้พี่เปิดสอนภาษาอังกฤษอยู่ครับ
พี่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมามากกว่า 3 ปี โดยเป็นการสอนให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาของหลากหลายโรงเรียน อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายประถม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และโรงเรียนราชินีบน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นในหลายรูปแบบ ทั้งติวเพิ่มเกรด ติวเพิ่มเกรด ติวสอบเข้า เป็นต้น
การที่พี่ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้พี่ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนในหลากหลายทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน
การเรียนภาษาอังกฤษกับพี่นั้นเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-Centered) โดยพี่จะปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับผู้เรียน เช่น เนื้อหา รูปแบบการสอน เป็นต้น โดยจะประยุกต์เนื้อหาเข้ากับชีวิตประจำวัน เพื่อให้น้องสามารถเชื่อมโยงการใช้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น จากข่าว จากเพลง เป็นต้น พร้อมทั้งการทำแบบฝึกทบทวนความรู้หลังเรียน
บรรยากาศการเรียนเป็นแบบสบายๆ ไม่กดดัน ไม่เครียด แบบพี่สอนน้อง พี่เป็นคนที่อารมณ์ดีและใจเย็น นอกเหนือจากการเรียนการสอนน้องๆแล้วน้องสามารถพูดคุย แชทเข้ามาปรึกษาเรื่องต่างๆได้  

        โดยหากน้องสนใจเรียนแบบตัวต่อตัว หรือสนใจเรียนเป็นออนไลน์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาก่อนได้นะครับ ผ่านช่องทางดังนี้
- Facebook: Sarun Juthamart
- Line ID: jamessarun

**คะแนนสอบที่ผ่านมาของพี่ประกอบการพิจารณา**
- GAT 275/300
- O-NET ภาษาอังกฤษ 86/100 No.64803 ศรัณญ์ จูฑามาตย์ (เจมส์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ