จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12/06/2562
No.64857 พนัชกร สบายยิ่ง (ออม)
No.64857 พนัชกร สบายยิ่ง (ออม) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ วิศวอุตสาหการ
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี3

แนะนำเพิ่มเติม :
ม.ต้นจบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ห้อง Gifted เกรดเฉลี่ย 3.91 ม.ปลาย เรียนเตรียมวิศวฯไทย-เยอรมัน(หลักสูตรปวช.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จบเกรดเฉลี่ย 3.32 ได้โควต้าเรียนดีเรียนต่อที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เกรดเฉลี่ยตอนนี้ 3.25 **เกรดคณิตศาสตร์ไม่เคยต่ำกว่า B+ No.64857 พนัชกร สบายยิ่ง (ออม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ