จำนวนผู้เข้าชม 533 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/07/2562
No.64932 เมธินี พรมทา (แจ๊ด)
No.64932 เมธินี พรมทา (แจ๊ด) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
คอร์สที่เปิดสอน(Available Courses)

1. Basic English For Kids
(ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับเด็ก)
สอนตั้งแต่เด็กที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน จนถึงมีพื้นฐานระดับ
ปานกลาง โดยจะปูพื้นฐานไวยากรณ์และเน้นสอนโดยให้เด็กสามารถนําไป
ใช้จริงได้
ราคา 300 บาท/ช.ม.

2. English Writing 1
(การเขียนภาษาอังกฤษ 1)
สอนเขียนภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่พื้นฐานไม่ค่อยแข็งแรง
ราคา 400 บาท/ช.ม.

3. English Writing 2
(การเขียนภาษาอังกฤษ 2)
สอนเขียนภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานบ้างแล้ว (ต่อจาก Lv.1)
ราคา 400 บาท/ช.ม.

4. English Writing 3
(การเขียนภาษาอังกฤษ 3)
สอนเขียนภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานดีปานกลาง
ราคา400 บาท/ช.ม.

5. Advance English Writing
(การเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง)
สอนเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นมาจาก Lv.1-3
ราคา400 บาท/ช.ม.

6. English Reading 1
(การอ่านภาษาอังกฤษ1)
สอนอ่านภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่พื้นฐานไม่ค่อยแข็งแรง
ราคา 400 บาท/ช.ม.7. English Reading 2
(การอ่านภาษาอังกฤษ 2)
สอนอ่านภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานบ้างแล้ว (ต่อจาก Lv.1)
ราคา 400 บาท/ช.ม.

8. English Reading 3
(การอ่านภาษาอังกฤษ 3)
สอนอ่านภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานดีปานกลาง
ราคา 400 บาท/ช.ม.

9. Advance English Reading
(การอ่านภาษาอังกฤษขั้นสูง)
สอนอ่านภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นมาจาก Lv.1-3
ราคา400 บาท/ช.ม.

10. English Translation From Movies
(การแปลภาษาอังกฤษจากภาพยนต์)
สอนเทคนิคดูภาพยนต์ Soundtrack แบบไม่มี Sub ภาษาไทยให้เข้าใจ
ราคา 350 บาท/ช.ม.

11. General English Translation
(การแปลภาษาอังกฤษทั่วไป)
สอนการแปลไทย-->อังกฤษ และการแปลอังกฤษ-->ไทยแบบทั่วไป
ราคา 400 บาท/ช.ม.

12. English Literature Translation
(การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษ)
สอนการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยอย่างสละสลวย
ราคา400 บาท/ช.ม.

13. Formal Document Translation
(การแปลเอกสารทางการ)
สอนการแปลเอกสารทางการจากไทย-->อังกฤษ และอังกฤษ-->ไทย
ราคา 400 บาท/ช.ม.


14. English Communication For Business
(การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
สอนคําและประโยคที่จําเป็นในการติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ พร้อมเทคนิคต่างๆที่ควรรู้
ราคา 400 บาท/ช.ม.

15. Before-Exam Tutorial
(ทบทวนภาษาอังกฤษก่อนสอบ)
**รับเฉพาะประถม-ป.ตรี**ช่วยผู้เรียนทบทวนบทเรียนก่อนสอบย่อย สอบกลางภาค-ปลายภาค
ราคา350 บาท/ช.ม.

16. News Translation
(การแปลข่าว)
สอนแปลข่าวจากไทย-->อังกฤษ และอังกฤษ-->ไทย **เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพผู้สื่อข่าว**
ราคา400 บาท/ช.ม.

17. News Headline and Writing
(การพาดหัวข่าวและการเขียนข่าว)
สอนการพาดหัวข่าวและการเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษ **เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพผู้สื่อข่าว**
ราคา 400 บาท/ช.ม.

18. Online Content Writing
(การเขียนบทความออนไลน์)
สอนเขียนบทความภาษาอังกฤษสําหรับลงเว็บไซต์/เพจ ให้น่าอ่าน
ราคา 400 บาท/ช.ม.

...................................

คอร์สที่พี่แจ๊ดเปิดสอนมีตามนี้เลยจ้า🤩🤩
สนใจอยากเรียนคอร์สไหน หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สที่สนใจ ติดต่อพี่แจ๊ดทาง 👉🏻👉🏻Inbox เพจ www.facebook.com/englishbyjazz หรือ line: j_lachouette ได้เลยจ้า (พี่แจ๊ดใจดีนะ 😘😘)
........................
🔥หมายเหตุ🔥
1. พี่แจ๊ดรับสอนเฉพาะตัวต่อตัวเท่านั้น ไม่รับสอนเป็นกลุ่มนะจ๊ะ
2. เรื่องวัน เวลา สถานที่เรียน ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างพี่แจ๊ดกับผู้เรียน โดยเนื่องจากคิดค่าเรียนเป็นชั่วโมง จึงจะเป็นการนัดมาเรียนเป็นครั้งๆ ตามที่พี่แจ๊ดกับผู้เรียนสะดวก ว่างตรงกันเวลาไหน สะดวกเจอกันที่ไหน ก็เรียนที่นั่นจ้า
3. พี่แจ๊ดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสอนที่บ้านของนักเรียน หรือสถานที่ที่ลับหูลับตานะจ๊ะ
4. ผู้เรียนต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวน (โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดก็ได้) ก่อนเริ่มการเรียนการสอนทุกครั้ง
5. พี่แจ๊ดรับสอนเฉพาะในเขตกทม. ปทุมธานี นนทบุรี และอยุธยาจ้ะ
6. ราคาของทุกคอร์สรวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว ผู้เรียนไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มจ้า
7. พี่แจ๊ดรับสอนเฉพาะคอร์สในตารางเท่านั้นน้า นอกเหนือจากนี้ไม่รับจ้า

....................
📚ประสบการณ์พี่แจ๊ด📚

🎓จบปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📰ต.ค. 2014 ถึง ก.พ. 2016 เคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวสายต่างประเทศ กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ข่าวสด
🖋2016 ถึง ปัจจุบัน ดำเนินอาชีพเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระ No.64932 เมธินี พรมทา (แจ๊ด)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ