จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 11/07/2562
No.64974 ริญรภัสร์ ปิ่นมี (ปริม)
No.64974 ริญรภัสร์ ปิ่นมี (ปริม) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนะนำเพิ่มเติม :
สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย บัญชีมันหน้าเบื่อ แต่ในชีวิตจริงเราใช้ทุกวัน ประสบการณ์สอน การบัญชีขั้นต้น การบัญชีการเงิน การบัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชีต้นทุน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spss No.64974 ริญรภัสร์ ปิ่นมี (ปริม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ