จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24/07/2562
No.65042 สุดารัตน์ หาญวรเกียรติ (นิด)
No.65042 สุดารัตน์ หาญวรเกียรติ (นิด) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : University of Wisconsin / Communications

แนะนำเพิ่มเติม :
+++ รับสอนพูดภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ +++

สำหรับนักเรียน ม.1-6 นักศึกษา ป. ตรี โท เอก ผู้ใหญ่ และ/หรือ คนทำงานทั่วไป

เน้นเรียนการฟังและออกเสียงพูดอย่างถูกต้องและถูกหลักไวยากรณ์

โดยเรียนกับครูคนไทยที่มีประสบการณ์ทางการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติและจากสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์การสอนมากว่า 5 ปี

สถานที่เรียน: Paseo ลาดกระบัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
LINE ID: nidnature No.65042 สุดารัตน์ หาญวรเกียรติ (นิด)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ