จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15/08/2562
No.65114 จิณณพัต ณะจันทร์ (เกด)
No.65114 จิณณพัต ณะจันทร์ (เกด) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีไทย

แนะนำเพิ่มเติม :
รับสอนพิเศษภาษาไทย. ป.1 - ม.6 เพิ่มเกรด เตรียมสอบเข้า
นอกสถานที่ แล้วแต่ลูกสะดวก ครูพักอยู่ลาดกระบังหากระยะทางไกลคิด เพิ่ม ชั่วโมงละ 100
เดี่ยว ชั่วโมงละ 250/ คน กลุ่ม 2-4 คน ชั่วโมงละ 200
ครูรับราชการอยู่ที่ รร. วัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง
จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา ภาษาและวรรณคดีไทย ประสบการด้านการสอน ภาษาไทย 11 ปี เป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ของ สทศ. (O-Net ) No.65114 จิณณพัต ณะจันทร์ (เกด)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ