จำนวนผู้เข้าชม 466 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 29/08/2562
No.65148 ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ (กิต)
No.65148 ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ (กิต) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี4

แนะนำเพิ่มเติม :
พี่เรียนอยู่ ปี4 วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบัน ได้เกรดเฉลี่ย 3.92 ที่ 1 ภาควิชา
มีประสบการณ์สอนมาแล้ว 3 ปี No.65148 ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ (กิต)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ