จำนวนผู้เข้าชม 386 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/09/2562
No.65231 Pattrasasi Changjerm (Ponz)
No.65231 Pattrasasi Changjerm (Ponz) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรบัณฑิต นันทนาการ เกียรตินิยมอันดับ 1 ป.โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำเพิ่มเติม :
สอนภาษาอังกฤษเป็นหลักสนใจติดต่อสอบถามได้ No.65231 Pattrasasi Changjerm (Ponz)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ