จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/09/2562
No.65235 ปนัฐตา จรัสรุ่งเรืองชัย (ปังปอนด์)
No.65235 ปนัฐตา จรัสรุ่งเรืองชัย (ปังปอนด์) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี3

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย: คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์
มัธยมปลาย: พระหฤทัยคอนแวนต์
นักเรียนแลกเปลี่ยนAFS / เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย

รับสอนสเปน ปรับพื้นฐาน สอนgrammar/conversation เรียนเป็นกันเอง เน้นบูรณาการและการใช้ได้จริง

รับสอนปรับพื้นฐาน/สอนการบ้านเพิ่มเกรด วิชาภาษาไทยและคณิตศาตร์ทุกระดับชั้น No.65235 ปนัฐตา จรัสรุ่งเรืองชัย (ปังปอนด์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ