จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25/09/2562
No.65245 จีรวรรณ จันทะสนธ์ (เบ๊นซ์)
No.65245 จีรวรรณ จันทะสนธ์ (เบ๊นซ์) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 4

แนะนำเพิ่มเติม :
กำลังศึกษาชั้นปีที่4 วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม No.65245 จีรวรรณ จันทะสนธ์ (เบ๊นซ์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ