จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19/11/2562
No.65264 ธัญวรัตน์ ชาน (ก๊าก๊า)
No.65264 ธัญวรัตน์ ชาน (ก๊าก๊า) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : Asain Institute of Technology

แนะนำเพิ่มเติม :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยม อันดับ 1
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโทโลยีแห่งเอเชีย (ทุนเต็มจำนวน)
- มีประสบการณ์สอนพิเศษ น้องๆ ม.1- เข้ามหาวิทยาลัยประมาณ 4 ปี No.65264 ธัญวรัตน์ ชาน (ก๊าก๊า)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ