จำนวนผู้เข้าชม 438 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 08/10/2562
No.65278 จุฬาลักษณ์ เจริญสุวัฒโนทัย (ขวัญ)
No.65278 จุฬาลักษณ์ เจริญสุวัฒโนทัย (ขวัญ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แนะนำเพิ่มเติม :
ประสบการณ์
- ติวผู้เรียนได้รับรางวัลชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
- ติวผู้เรียนได้รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(ของหน่วยงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม)
ลักษณะและเทคนิคการสอน
- เนื้อหา ทบทวนบทเรียน ติวสอบ
- ผลิตเอกสารด้วยตนเอง จัดลำดับเนื้อหา เจาะลึกเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด ข้อสอบ วิเคราะห์การเลือกและตัดคำตอบที่ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้ด้วยจ้ามุ่งมั่นและตั้งใจ No.65278 จุฬาลักษณ์ เจริญสุวัฒโนทัย (ขวัญ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ