จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15/10/2562
No.65285 ศิริณญา อยู่สุข (แป๋ว)
No.65285 ศิริณญา อยู่สุข (แป๋ว) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีค่า น้องๆ ครูพี่แป๋วค่ะ 😄 😄
🔥🔥 จบการศึกษาป.โท จากคณะวิทยาศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
🔥🔥 จบการศึกษาป.ตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
🔥🔥 มีประสบการณ์ อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารยุติธรรม สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ – มหาวิทยาลัยรังสิต และสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวทั้งแบบพื้นฐานและเสริมความรู้เพิ่มเติมตั้งแต่ ป.1 – ม.6
📌 รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ - เคมี
ระดับชั้นก่อนเข้าเรียนประถม, ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาตอนปลาย รับสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม

เนื้อหาที่เปิดสอน
✅ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 – ป.6
✅ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ป.1 – ป.6
✅ เสริมเนื้อหาเพิ่มเติมจากในโรงเรียน (คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) ป.1 – ป.6
✅ เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
✅ เนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ต้น
✅ ทบทวนเนื้อหา ม.1 - ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4
✅ เนื้อหาวิชาเคมี ม.1 - ม.6
✅ เนื้อหาเคมี ม.4 - ม.6
✅ ทบทวนเนื้อหา ม.4 - ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
✅ General Chemistry สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยปี 1
✅ ตะลุยโจทย์เคมี เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย No.65285 ศิริณญา อยู่สุข (แป๋ว)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ