จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15/10/2562
No.65288 วิไลวรรณ เตชะไตรศร (สาลี่)
No.65288 วิไลวรรณ เตชะไตรศร (สาลี่) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 4

แนะนำเพิ่มเติม :
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีประสบการณ์สอนทั้งเพื่อนที่มหาลัยและเด็กประถม
เป็นคนรักเด็ก ใจเย็น
สำหรับระดับประถมสามารถสอนได้ทุกวิชา
ถ้าเป็นมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย จะถนัดภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ
TOEIC 845
อยากหารายได้พิเศษสำหรับไปแลกเปลี่ยนมในปีหน้าค่ะ No.65288 วิไลวรรณ เตชะไตรศร (สาลี่)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ