จำนวนผู้เข้าชม 350 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 17/10/2562
No.65299 ศุลักษณ์ ร้ายไพรี (เอิน)
No.65299 ศุลักษณ์ ร้ายไพรี (เอิน) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 1

แนะนำเพิ่มเติม :
มีผู้ร่วมสอนด้วยอีก 1 คน
ชื่อ น.ส.ธันย์ชนก รุ่งเรือง   ชื่อเล่น ลูกปัด
กำลังศึกษาอยู่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 No.65299 ศุลักษณ์ ร้ายไพรี (เอิน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ