จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 05/11/2562
No.65339 รุ่งศักดิ์ ชโลธร (อุ๋ย)
No.65339 รุ่งศักดิ์ ชโลธร (อุ๋ย) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
รับราชการครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษามากกว่า 10 ปี No.65339 รุ่งศักดิ์ ชโลธร (อุ๋ย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ