จำนวนผู้เข้าชม 701 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15/08/2566
No.65366 ธันยา ตันศรีประภาศิริ (จุ้ย)
No.65366 ธันยา ตันศรีประภาศิริ (จุ้ย) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติด้านการศึกษาและการทำงาน
    - จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ( Computer Engineering ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เกียรตินิยมอันดับ 2
    - มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนักพัฒนาซอฟท์แวร์ ( Software Developer )
    - มีประสบการณ์การสอนนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษา
วิชาที่สอน
    - การเขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยใช้ภาษา Python สำหรับผู้อยากเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดการเขียนโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ และสายงานทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต สอนแบบ online เดี่ยว/กลุ่ม และ onsite เดี่ยว/กลุ่ม
เพิ่มเติม
    - คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน ผู้สอนเข้าใจผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนเป็นอย่างดี
    - มีราคาพิเศษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี1 ที่กำลังเรียนวิชา Computer & Programming โดยใช้ภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม
* ผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อใช้เขียนโปรแกรม
* พูดคุยกันก่อนได้ผ่านทาง lineID: juitanya และช่องทางเพิ่มเติมด้านล่าง
udemy: https://www.udemy.com/course/basic-programming-101-using-python/?referralCode=0D7D8AFD152AD5D4E5E9 No.65366 ธันยา ตันศรีประภาศิริ (จุ้ย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ