จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19/11/2562
No.65373 Yosita Jasamut (P’แพท)
No.65373 Yosita Jasamut (P’แพท) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/วิศวกรรมศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
- No.65373 Yosita Jasamut (P’แพท)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ