จำนวนผู้เข้าชม 415 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25/11/2562
No.65385 ธีระวัฒน์ ไข่ษรศักดิ์ (นก)
No.65385 ธีระวัฒน์ ไข่ษรศักดิ์ (นก) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 4

แนะนำเพิ่มเติม :
เน้นสอนจากความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก
แต่ละเรื่องมี Keysuccess ที่ต้องเข้าใจ
รับสอนที่เดี่ยว กลุ่ม และออนไลน์
เบอร์ติดต่อ 0640434932 ,0611068536
Line id: trwkss
ประสบการณ์สอน:สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ม.ต้น ม.ปลาย ที่เตรียมพัฒน์ บดินเดชา บดินเดชา2 สาธิตปทุมวัน
Facebook :Teerawat Kaisonsak No.65385 ธีระวัฒน์ ไข่ษรศักดิ์ (นก)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ