จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/12/2562
No.65407 สาธิต พบที่พึ่ง (ครูธง)
No.65407 สาธิต พบที่พึ่ง (ครูธง) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/คณะศิลปกรรม

แนะนำเพิ่มเติม :
ชื่อครูธงครับ สอนวิชา วาดเส้น สีน้ำ องค์ประกอบศิลป์ เน้นการใช้ความคิดและการปฏิบัติงานจริงเพื่อนำไปสอบหรือนำไปสร้างสรรค์ผลงานได้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับ No.65407 สาธิต พบที่พึ่ง (ครูธง)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ