จำนวนผู้เข้าชม 498 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/12/2562
No.65431 วรรธนัย เหล่าอรรคะ (โปรแกรม)
No.65431 วรรธนัย เหล่าอรรคะ (โปรแกรม) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี2

แนะนำเพิ่มเติม :
-มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษเพื่อสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์
-เป็นผู้แทนศูนย์โครงการสสวน.คณิตศาสตร์โอลิปิค เข้าแข่งขัน Thailand Mathematics Omlypiad (TMO) ในปี 2559
-เป็นนักเรียนทุนเข้าศึกษาในโรงเรียนมหิดลวิทยานุศรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จบด้วย GPA 3.80
-เข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยรวม 3.61
-คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ 137.5/150 และ คะแนนภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ 80/100 คะแนนคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ 84/100 ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 80/100 และ คะแนนสังคม 9 วิชาสามัญ 70/100 No.65431 วรรธนัย เหล่าอรรคะ (โปรแกรม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ