จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/12/2562
No.65440 วันทนา ปาลวัฒน์ (แอมมี่)
No.65440 วันทนา ปาลวัฒน์ (แอมมี่) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ป.ตรี ครุศาสตร์ จุฬาฯ ป.โท การสอนคณิต ศึกษาศาสตร์ มศว.

แนะนำเพิ่มเติม :
จบตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มัธยมศึกษา เอกคณิตศาสตร์)
จบโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (การสอนคณิตศาสตร์โดยตรง)
รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับม.1-ม.6

ผลงานที่เคยสอน
-โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
-โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
-โรงเรียนศึกษานารี
-ฯลฯ

ผลลัพธ์จากการสอน
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ , บัญชี ธรรมศาสตร์ No.65440 วันทนา ปาลวัฒน์ (แอมมี่)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ