จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/12/2562
No.65448 มุฮำมัด เจะบือราเฮง (ฟารุก)
No.65448 มุฮำมัด เจะบือราเฮง (ฟารุก) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา➡️
-นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาเคมี ค่าย 2 ประจำศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วท.บ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง เกียรตินิยมอันดับ 2
ประสบการณ์สอน➡️
-สอนเคมีม.ปลาย ให้กลุ่มเพื่อนๆม.ปลายตั้งแต่ ม.4-6
-สอนวิชาเคมีหลักสูตรเตรียมสอบโอลิมปิก สาขาเคมี
-สอนเคมี ม.5 ตามบ้าน
-สอนสถิติพื้นฐาน (Principle of Statistic) ระดับอุดมศึกษา No.65448 มุฮำมัด เจะบือราเฮง (ฟารุก)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ