จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/01/2563
No.65468 อารียา ปรัชญธรรม (เกรซ)
No.65468 อารียา ปรัชญธรรม (เกรซ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)สาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน

แนะนำเพิ่มเติม :
อายุ 25 ปี เพศหญิง เกรดเฉลี่ย 3.41
คะแนน TOEIC 900 (465/435)
คะแนน IELTS 7.0 No.65468 อารียา ปรัชญธรรม (เกรซ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ