จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 08/01/2563
No.65505 ไตรภพ เพชรเทพ (เฟิร์ส)
No.65505 ไตรภพ เพชรเทพ (เฟิร์ส) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ สาขารัสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี1

แนะนำเพิ่มเติม :
รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ประถม-ม.ต้น ชีววิทยา เตรียมสอบ ทำเกรดในโรงเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนให้ เลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีทั้งสอนสดและออนไลน์

เน้นสอนให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา สามารถปรึกษาได้ตลอด

อัตราค่าสอนคณิตศาสตร์ม.ต้น 120บาท/คน/ชม.
อัตราค่าสอนชีววิทยาม.ปลาย  150บาท/คน/ชม.
หากมาเป็นกลุ่มสามารถต่อรองได้

ผู้สอน : กำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดAวิชาGeneral Biology No.65505 ไตรภพ เพชรเทพ (เฟิร์ส)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ