จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 13/01/2563
No.65512 Tippawan Chakaew (Ajarn Pla)
No.65512 Tippawan Chakaew (Ajarn Pla) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : B.A. English, M.Ed.Teaching English(Master Degree of Education in Teaching English) RU

แนะนำเพิ่มเติม :
ชื่อ ทิพวรรณ ชาแก้ว
จบการศึกษาระดับ
จบการศึกษาระดับปริญญาโท เอกการสอนภาษาอังกฤษ
B.A. English,
M.Ed.Teaching English(Master Degree of Education in Teaching English) RU
(American Accent)
ประสบการณ์สอนโดยรวมทั้งหมด 16ปี
การทํางานที่ผ่านมา
- ครูสอนภาษาอังกฤษสถาบัน Kumon 4 ปี (รับผิดชอบการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับ)
- อาจารย์ประจําแผนกภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 ปี
(ตําแหน่งอาจารย์ประจําชั้น และรับผิดชอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก และหลักสูตร EP ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นปีที่1-3 และ มัธยมศึกษาปีที่4-5)
- อาจารย์พิเศษสถาบัน ecc 1 ปี (รับผิดชอบการสอนภาษาอังกฤษ intensive 4 skills )
- อาจารย์พิเศษสถาบัน RAC (มีนบุรี) 1 ปี (รับผิดชอบการสอนระดับมัธยมปลาย 4-6 และ GATภาษาอังกฤษ
- อาจารย์บรรยายพิเศษ โครงการ admission GAT ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนมาเรียลัย ปี 2556
โรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศทั่วประเทศ ตุลาคม 2557
**ปัจจุบันเป็นอาจารย์สถาบัน MedCoach (สาขา Central พระราม 9 และสาขาพญาไท)รับผิดชอบการสอน SAT, IGCSE ESL/EFL, IELTS, วิชาภาษาอังกฤษการสอบตรงเข้าแพทย์ (กสพท), MCAT (English) การสอบ ตรงเข้าแพทย์อเมริกาและแคนาดา
**อาจารย์สถาบัน Debut15(สยามสแควร์)
**อาจารย์สถาบัน The Chance Institute

ประสบการ์การสอนรายเดี่ยวและกลุ่มย่อยระดับมัธยม (หลักสูตรไทยและอินเตอร์)
ให้กับ นักเรียนหลายสถาบันอาทิ รร. เตรียมอุดมพัฒนาการ, รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า, รร.บดินทรเดชา 1-3, รร.สาธิตประสานมิตร., รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, รร. พระหฤทัยคอนแวนต์, รร. สุรศักดิ์มนตรี, รร. หอวัง, รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ, รร. เซนดอร์มินิค, Regent School, Trail School, NIVA, ร่วมฤดี, NIS, รร. นานาชาติ สิงคโปร์ เป็นต้น
ประสบการณ์สอนนักศึกษารายเดี่ยวและกลุ่มย่อยระดับมหาวิทยาลัย อาทิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รวมทั้งประสบการณ์สอน การสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ CU-TEP, TU-GET, SAT, GED reading-writing, GED Social, IGCSE ESL, TOEIC, TOFEL, IELTS
เทคนิคการสอน: สอนสนุก เข้าใจง่าย เน้นการฝึกฝน คิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง และได้ผลไว
สนใจเรียนในเรื่องใดติดต่อครูได้เลยนะคะ
หรือมีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถปรึกษาได้ฟรี ครูยินดีช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกคน สอนด้วยความทุ่มเท และใส่ใจค่ะ
รายวิชาที่สอน
- General & Academic English
(ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
ใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไปและเพื่อการทำงาน)
กลุ่มหลักสูตรและการสอบอินเตอร์
-Ged reading/writing
-Ged social
-IGCSE ESL/EFL
- New SAT Verbal
-IELTS/TOFEL/TOEIC
-TU GET
-CU-TEP/ CU-ATT
สอบเข้าป.โทในวิชาภาษาอังกฤษ ทุกสถาบัน
Writing Essay
สอบเข้า MUIC, BEC, BAS, BJM, BALAC, COMMART, BMIR(รัฐศสตร์มธ.)
กลุ่มหลักสูตรไทย
- GAT Eng, ONET
- 9วิชาสามัญอังกฤษ No.65512 Tippawan Chakaew (Ajarn Pla)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ