จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 29/01/2563
No.65566 ไผ่แก้ว แก้วบัวดี (มะเหมี่ยว)
No.65566 ไผ่แก้ว แก้วบัวดี (มะเหมี่ยว) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : 4

แนะนำเพิ่มเติม :
เราใจดี ใจเย็น 💘
มีประสบการณ์สอน
- ศิลปะเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น วาดรูป พับกระดาษ ปั้นดินน้ำมัน ทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ควบคู่ไปกับการสอนนับตัวเลข ลำดับความสัมพันธ์
และมีประสบการณ์ฝึกงาน
- audit intern position ที่ Deloitte ซึ่งเป็น audit firm ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (Big4)
- sales professional position ที่ CBA เป็นองค์กรของนิสิตจุฬาฯ No.65566 ไผ่แก้ว แก้วบัวดี (มะเหมี่ยว)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ