จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 20/02/2563
No.65621 พลิศ อนามบุตร (พุก)
No.65621 พลิศ อนามบุตร (พุก) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ม.6

แนะนำเพิ่มเติม :
SAT Math I 770/800
SAT Verbal 670/800
Sat Subjects Physics 800/800 No.65621 พลิศ อนามบุตร (พุก)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ