จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 26/02/2563
No.65644 วีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์ (ปอนด์)
No.65644 วีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์ (ปอนด์) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิทยาศาสตร์-เคมี(กศ.บ.)

แนะนำเพิ่มเติม :
เกียรตินิยมอันดับ1 เคมี(กศ.บ.) มศว และประสบการณ์สอนเคมี ม.4-6 รวมถึงการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย No.65644 วีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์ (ปอนด์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ