จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28/02/2563
No.65646 เมธินี แสงทอง (ชา)
No.65646 เมธินี แสงทอง (ชา) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)

แนะนำเพิ่มเติม :
- ประสบการณ์สอนตัวต่อตัวและสถาบันกวดวิชา 6 ปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- สอนการพูด อ่าน เขียน ระดับ Basic ทางภาษาไทย (ให้ชาวต่างชาติ) และภาษาอังกฤษในระดับ to communicate (US)

- การสอนเป็นไปตามระดับของผู้เรียนในบรรยากาศเป็นกันเอง ติวเตอร์มี trick ในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำและนำไปใช้ได้ รวมถึงพยายามดึงศักยภาพทางภาษาผ่านความชื่นชอบของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสนุก ไม่รู้สึกเบื่อ เช่น จาก Quote ของศิลปิน ข่าว เป็นต้น

- นอกจากนี้ยังสอน GAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติวเตอร์ใช้ข้อสอบจากหลายแหล่ง ทำให้น้องๆ ได้คุ้นเคยกับข้อสอบเรื่องต่างๆ ก่อนลงสนามสอบจริง ซึ่งมีนักเรียนที่สามารถสอบติดสถาบันชั้นนำ เช่น
    - คณะอักษรศาสตร์ สาขาศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน มหาวิทยาธรรมศาสตร์
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - โรงเรียนนายร้อย จปร.
    - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
    - มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line ID: achalachacha No.65646 เมธินี แสงทอง (ชา)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ