จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 09/03/2563
No.65664 กรวิชญ์ ไกยะวงษ์ (กอล์ฟ)
No.65664 กรวิชญ์ ไกยะวงษ์ (กอล์ฟ) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาโท

แนะนำเพิ่มเติม :
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เกียรตินิยมอันดับ 1
ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า No.65664 กรวิชญ์ ไกยะวงษ์ (กอล์ฟ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ