จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19/03/2563
No.65694 ภัทร์ธิเมศฐ์ สุเมธีวรคุณ (ต้าร์)
No.65694 ภัทร์ธิเมศฐ์ สุเมธีวรคุณ (ต้าร์) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา

แนะนำเพิ่มเติม :
ประสบการณ์ เคยเป็นอาจารย์พิเศษหลายโรงเรียนทั้งใน กรุงเทพและปริมณฑล และเคยเป็นติวเตอร์วิชาวิทยาศาสต์ประจำสถาบัน Achieve Academic ย่านโรงเรียนเซนคาร์เบียล No.65694 ภัทร์ธิเมศฐ์ สุเมธีวรคุณ (ต้าร์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ