จำนวนผู้เข้าชม 461 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/03/2563
No.65698 ศกล เทพมงคล (วิน)
No.65698 ศกล เทพมงคล (วิน) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี2

แนะนำเพิ่มเติม :
คะแนนสอบ ปี 61
PAT1 : 254/300
PAT3 : 256/300
GAT : 282.5/300 ( 150/150 + 132.5/150 )
วิชาสามัญ
คณิตศาสตร์ 92/100
ฟิสิกส์ 88/100
อังกฤษ 86.25/100
เคมี 84/100
คะแนนรวม กสพท ปี 61 75.146/100 (ติด แพทย์จุฬาปี 61 สละสิทธิ์)
IELTS 7.0
ONET คณิตศาสตร์ ปี 61 97.5/100 No.65698 ศกล เทพมงคล (วิน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ