จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 17/04/2563
No.65758 นิตยา เต็มมา (บี)
No.65758 นิตยา เต็มมา (บี) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนะนำเพิ่มเติม :
• ปริญญาตรี: จบเกียรตินิยม จากคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• กําลังศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์สอน
วิชาเคมี และ วิชาชีวะ ม.5 : นักเรียนจากโรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์
o วิชาเคมี ม.5 : นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติใน สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDs)
o วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น : นักเรียนจาก โพธิสาร พิทยากร

- รับสอนพิเศษวิชาเคมีและชีวะ ม. ปลาย เรียน ตัวต่อตัว/กลุ่มเล็ก หรือผ่านทางออนไลน์ 300บาท/ชม (สอนขั้นต่ำ 2 ชม)
- สำหรับน้องที่กำลังเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ
: ปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น มีให้ฝึกทำโจทย์ และฝึกข้อสอบจริงเจาะไปทีละบท
: มีข้อสอบเข้า 9 วิชาสามัญย้อนหลังตั้งแต่ปี 55-62 ให้ฝึกทำ
: ในคอร์สมีหนังสือเรียนให้ 1 เล่ม และ shortnote No.65758 นิตยา เต็มมา (บี)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ