จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 17/04/2563
No.65761 นฤภร กรุงไกรเพชร (เชีย)
No.65761 นฤภร กรุงไกรเพชร (เชีย) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : แพทยศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : 3

แนะนำเพิ่มเติม :
- สอบผ่านรอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง-กสพท. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- สอบผ่านข้อเขียนโครงการรับตรง (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สอบผ่านข้อเขียนรอบรับตรงคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สอบผ่านข้อเขียนรอบรับตรงคณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน วิทย์-คณิต  (Gifted Science)
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ICASE ณ เมืองวิสาขปัตตนัม ประเทศอินเดีย
- รางวัล High Distinction โครงการทดสอบความรู้ทางเคมีระดับชาติ โดย สมาคมเคมีแห่งประทศไทย ร่วมกับ สถาบันเคมีแห่งออสเตรเลีย ประจำปี 2557 และ 2559
- โล่คะแนนสอบรวมสูงสุดวิชา ภาษไทย ระดับม.4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- รางวัลชมเชย การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ระดับม.ปลาย ประจำปี 2557 และ 2558
- คะแนนลำดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษาระดับม.3 โดยบริษัทเสริมปัญญา
- เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น เขตพื้นที่การศึกษา สพม. 18 ปีการศึกษา 2556
- คะแนนผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาไทยเพชยอดมงกุฎ ระดับม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2556
สอบถามเพิ่มเดิม Lne ID: shia_naru
FB: Naruporn Krungkraipetch No.65761 นฤภร กรุงไกรเพชร (เชีย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ