จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28/04/2563
No.65804 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (พี่เต้)
No.65804 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (พี่เต้) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาเอก

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านครับ
รับสอนพิเศษ:
- ฟิสิกส์ ม.ปลาย
- เคมี ม.ปลาย
- เคมีทั่วไป 1-2 มหาวิทยาลัย
- เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน มหาวิทยาลัย
*ติวสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
*ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบแข่งขันทั่วไป
*รับสอนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

ผู้สอน:
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.บูรพา
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
- นักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
*มีประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี

แนวการสอน:
- อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดและสรุปย่อประเด็นสำคัญ
- ฝึกทำโจทย์ที่เกี่ยวข้องจากง่ายไปยากเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
- ทดสอบหลังเรียนจบในแต่ละบท

สถานที่เรียน:
- บ้านนักเรียนแถวพระราม 2
- เรียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ skype หรือ zoom *ทดลองเรียนฟรี 1 ชม. เฉพาะระบบออนไลน์

ติดต่อ:
Line ID: hongtae_buu
โทร: 0998072130 No.65804 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (พี่เต้)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ