จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28/04/2563
No.65808 TONPHAI RITTITHAM (TONPHAI)
No.65808 TONPHAI RITTITHAM (TONPHAI) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : NIDA/ภาษาและการสื่อสาร

แนะนำเพิ่มเติม :
รับติวกวดวิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น และทุกข้อสอบตามจุดประสงค์ของผู้เรียน เช่น ONET/GAT/9วิชา และสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ
- สอนตามค่ายกวดวิชาและสถาบันต่างๆ
- ติวข้อสอบตามโรงเรียนต่างๆ
- สอนอิสระตามสถาบันต่างๆ
- สอนแบบตัวต่อตัว หรือ แบบออนไลน์ เริ่มต้น 250บาทต่อชั่วโมง
- มีประสบการณ์ คุมสอบ gat/ pat และ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ
- ปัจจุบันรับราชการครู
- ปริญาตรี ครุศาสตรภาษาอังกฤษ สวนสุนันทา
- ปริญญาโท ภาษาและการสื่อสาร NIDA No.65808 TONPHAI RITTITHAM (TONPHAI)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ