จำนวนผู้เข้าชม 466 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18/05/2563
No.65857 ภูริณัฐ แซ่ฟู (เบสท์)
No.65857 ภูริณัฐ แซ่ฟู (เบสท์) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาเอก

แนะนำเพิ่มเติม :
แนวการสอน
- เน้นสอนพื้นฐานเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป
จะเน้นแนวคิดและไอเดียแล้วทดสอบความเข้าใจผ่านการทำโจทย์และแบบฝึกหัด
- ช่วยแนะแนวในการทำโจทย์และแบบฝึกหัดผ่านการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็น

กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียนประถม-มัธยมปลาย วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์พื้นฐาน
- นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 สำหรับวิชาฟิสิกส์,แคลคูลัสและการแก้สมการเชิงอนุพันธ์

ประวัติการศึกษา
- ม.ปลาย จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (รุ่น 21)
- เกียรตินิยมอันดับ 1 ในระดับปริญญาตรีภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล No.65857 ภูริณัฐ แซ่ฟู (เบสท์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ